ชาวสวนยิ้มได้! ราคาลำไยลำพูนเริ่มขยับขึ้น ผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อมากขึ้น ราคาปรับเป็น กก.ละ 27 – 29 บาท

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยสถานการณ์ลำไยลำพูน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ภายหลังลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ลำไย ที่อำเภอลี้ บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ป่าซาง เมืองและบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบว่า การค้าโดยทั่วไป เริ่มมีความคึกคักมากขึ้น มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำออกสู่ตลาดมากขึ้น ผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาแข่งขันกันรับซื้อมาก ส่งผลให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น จากเดิม เกรด AA กก.ละ 24 – 25 บาท ปรับขึ้นเป็น กก.ละ 27 – 29 บาท เกรด A เดิม กก.ละ 16-17 บาท ปรับขึ้นเป็น กก.ละ 18 – 19 บาท ส่วนเกรด B กก.ละ 10 บาท และเกรด C กก.ละ 1 บาท ซึ่งก็ปรับขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการรับซื้อผลผลิตเขตอำเภอเมืองรอยต่ออำเภอบ้านธิ จะรับซื้อสูงกว่าพื้นที่อำเภออื่น เนื่องจากมีการแข่งกันการรับซื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอบแห้งเนื้อสีทองกันมากขึ้น และผู้ประกอบการแจ้งว่า ระดับราคายังอาจจะขยับตัวสูงขึ้นไปอีก
พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ในเขตอำเภอเวียงหนองล่อง พบผลผลิตลำไย ประสบปัญหาโรคพืช ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าอาจเป็นชื้อราประเภทหนึ่ง เรียกว่า ไฟท็อปเทอร์ร่า ซึ่งทำให้เปลือกของผลลำไยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ไม่สามารถขายเพื่อการบริโภคสดได้ ผลผลิตบางต้นเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คาดว่าเกิดจากภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้ง ทำให้ผลลำไยแตกเสียหาย หากมีฝนตกลงมาจะยิ่งทำให้ผลลำไยแตกมากขึ้น จากการสอบถามจากเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจถึงสาเหตุ แต่จำเป็นต้องรีบเก็บเพราะเกรงว่าหากฝนตกมาอีกจะเสียหายมากขึ้น
ทั้งนี้ สถานการณ์ผลผลิต ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ26.4 (27,801 ตัน) ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 77,456 ตัน

ที่มา : สวท.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น