ลำปาง จัดงาน “กิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนซีซั่น

จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เปิดตัวงานเทศกาลท่องเที่ยว “เขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 2, สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง, สมาคมท่องเที่ยวอำเภอแจ้ห่ม-วังเหนือ และหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์มิติใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง “ลำปาง ปลายทางฝัน” รับปีการท่องเที่ยวไทย 2019 ร่วมกันเปิดประตูบ้าน จัดสถานที่โชว์อัตลักษ์วิถีวัฒนธรรมวิถีชุมชนแบบร่วมสมัย ในงานเทศกาลท่องเที่ยว “เขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562 โดยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเทศการท่องเที่ยวขึ้น ณ ที่บริเวณลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำวังหน้าเขื่อนกิ่วลม ชุมชนบ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานทำพิธีเปิดงานกิจกรรม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
งานเทศกาลท่องเที่ยว “เขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ถือเป็นอีกหนึ่งงานกิจกรรมของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านสินค้าและบริการในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว การเกษตร หัตถกรรม และหัตถศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการโปรโมทแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ และงานการบริการของจังหวัดลำปางให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งการจัดงานยังเพื่อต้องการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ตอนเหนือของจังหวัดลำปาง ทั้งอำเภอเมือง แจ้ห่ม และวังเหนือ ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยทั้งหมดเพื่อจะใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างกระบวนการคิดให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะร่วมกันสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการออกบูธจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้า OTOP ทางวัฒนธรรม, การจัดแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว “กิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งการแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปิน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นพื้นบ้าน รวมไปถึงได้จัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยภายในพื้นที่ อาทิ การปั่นจักรยาน ล่องห่วงยาง ล่องแพยาง และล่องแพใหญ่ชมเขื่อนกิ่วลม เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว “เขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นปีแรกโดยเพื่อให้เป็นการเปิดตัวงานเทศกาล การท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัด ซึ่งได้นำเขื่อนกิ่วลมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมาเป็นจุดนำเสนอ ทั้งนี้ด้วยศักยภาพของพื้นที่เขื่อนกิ่วลมที่จัดได้ว่ามีความสวยงามทางธรรมชาติ มีทั้งแหล่งน้ำ ขุนเขา และป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ สามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมิรู้ลืม และนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะกลับมาเที่ยวใหม่เที่ยวซ้ำดูความสวยงามของธรรมชาติที่จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงฤดูกาลตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!