การประปานครหลวง รวมใจภักษ์ สร้างระบบน้ำประปาให้น้อง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอเชียงกลาง นำจิตอาสาเข้าร่วม โครงการกิจกรรม”การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำตามรอยพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ดำเนินการโดยการปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขา ห่างไกลความเจริญ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการประปานครหลวง(กปน.) โดยมีนายอนุรักษ์ ระวังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย นายพงษกร ค่าคาม ผู้ใหญ่บ้านน้ำคา หมู่ 1 นายอภิชัย อินทำ ผู้ใหญ่บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 นายสนั่น บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านผาน้ำย้อย หมู่ 5 นายต๊ะ ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต หมู่ 6 นางสมศรี ปัญญาจักร์ ผู้ใหญ่บ้านม่วง หมู่ 7 ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ จิตรอาสา พระราชทาน 904 วปร. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านผาน้ำย้อย เข้าร่วมในการดำเนินโครงการด้วย ที่ บ้านผาน้ำย้อย หมู่ 5 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น