ประกอบพิธีสวดมนต์  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

22

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่พุทธฒณฑลศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารตำรวจ พุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน ประกอบพิธีสวดมนต์

 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67พรรษา ในวันที่ 28กรกฎาคม 2562   ทั้งนี้ เพื่อแสดงออก  ถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

สำหรับพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ครั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานบันหลัก ที่พสกนิกรชาวไทยร่วมมือร่วมใจกันพิทักษ์รักษา ให้เกิดความสถิตสถาพร โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น