จ.แม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน บ้านแม่ลิดหลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน” ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิด บ้านแม่ลิดหลวง(ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) หมู่ที่ 2 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดย จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำหน่วยงานออกมาพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน และให้บริการประชาชน จำนวน 51 หน่วยงาน พร้อมมอบเงิน สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน พร้อมนำหน่วยงานมาบริการชาวบ้านบ้านแม่ลิดหลวง และชาวบ้านบ้านใกล้เคียง ดังนี้ -เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด มอบผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน บริการวัดสายตาและแจกแว่นตา , สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 150 ตัว , สำนักงานพัฒนาชุมชน มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท ,สนง.พมจ.มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 รายๆละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 10 รายๆละ 2,000 บาท และรับคำขอและต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวง ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.แม่ฮ่องสอน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ครอบครัวๆละ 3,000 บาท โดยมีชาวบ้านบ้านแม่ลิดหลวง และชาวบ้านบ้านใกล้เคียงใน ต.แม่เหาะ เข้าร่วมรับบริการจำนวนประมาณ 1,500 คน
สำหรับบ้านแม่ลิดหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง ประมาณ 50 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที มีประชากรทั้งสิ้น 706 คน เป็นชาย 356 คน หญิง 350 คน จำนวน 206 ครัวเรือน ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษามีสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านแม่ลิด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!