พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารสรรพการโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก โดยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!