โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในงานบริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น