หอการค้าจัดสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการ

หอการค้าเชียงรายให้การต้อนรับ หอการค้าไทย สปป.ลาว และเมียนมา พร้อมกับผู้ประกอบการ ก่อนงานสัมนา การเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือ กับประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย ได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้ประกอบการชาวไทย คณะหอการค้าปรเทศเมียนมา และสปป.ลาว ก่อนจะมีการเปิดการสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการชายแดนภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย–ลาว–เมียนมา) ในวันที่ 31 ก.ค. 62 นี้ โดยมีนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมการสัมมานาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน เมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ให้สามารถขยายการค้าและการตลาดสู่ระดับการค้าชายแดน สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ของกลุ่มภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนในการเพิ่มและขยายช่องทางการค้า การลงทุน และกระตุ่นเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ให้มีความคึกคักและสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ค้าชายแดน และการเพิ่มมูลค่าของการค้าชายแดน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!