คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้

รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เลือกพื้นที่อำเภอลี้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการบูรณาการ พันธกิจสัมพันธ์
โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนาอาชีพ และราย ได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนเดิมตามอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่าย หมุนเวียนภายในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ภายในพื้นที่ ซึ่งเปลี่ยนจากการนำสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายภายนอกชุมชน และทำให้เกิดรายได้ เฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม
งานมหกรรมแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของชุมชนอำเภอลี้ “ฮ่วมฮิตฮอย มากอยเมืองลี้” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ภายในงานพบกับ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงทางด้านวัฒนธรรม ของชุมชนอำเภอลี้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดส้มตำลีลา การประกวด Display ร้านค้า การประกวดผู้สูงอายุ แม่ญิง เมืองลี้ และชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ดิวเดอะสตาร์ 9

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!