แม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาและส่วนราชการ ร่วมพัฒนาลำน้ำปุ๊

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายก ทม.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ รณรงค์พัฒนาลำน้ำปุ๊ “โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำ” ประจำปี 2562 ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง ทม.แม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี ภายหลังพิธีเปิดจิตอาสาแล้ว ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และดำเนินการร่วมกันพัฒนาลำน้ำ จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 จากสะพานขัวแดง ลงมาถึงฝายขัวแดง และบริเวณสวยหย่อม
จุดที่ 2 จากสะพานขัวแดง ขึ้นไปทางทิศตะวันออก ถึงสะพานโรงฆ่าสัตว์
จุดที่ 3 จากสะพานโรงฆ่าสัตว์ ถึงสะพานฟาร์มไก่ หลังวัดศิลาหลวง
การพัฒนาดังกล่าว สืบเนื่องจากเข้าสู่ห้วงฤดูฝน มักจะมีน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำในลำน้ำปุ๊ เพื่อเป็นการกำจัดขยะ และเศษวัชพืช กิ่งไม้แห้งต่างๆ ที่จะส่งผลต่อที่ดินและบ้านเรือนของราษฎรทั้ง 2 ริมฝั่งน้ำ เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมา จะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร และกัดเซาะริมตลิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!