รองผว จ.แพร่ ตรวจเยี่ยม! ชมการสาธิตการดำเนินการโครงการ Smile Kid School Bus

ผู้สื่อข่าว รายงานมาจาก จ.แพร่  มาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เมื่อวันก่อน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ ได้มอบหมายให้ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชมการสาธิต การดำเนินการโครงการ Smile Kid School Bus โดยบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในเครือเอสซีจี (SCG)
เป็นการควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยได้พัฒนาต่อยอดในการสร้างระบบช่วยป้องกันเด็กเล็กติดในรถโรงเรียน ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้มีโรงเรียนนำร่องในจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 โรง คือ โรงเรียนเจริญราษฎร์ อ.เมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2)

ร่วมแสดงความคิดเห็น