สถานการณ์น้ำแม่น้ำยม จ.แพร่ ส่งผลดีต่อการเกษตร หลังชาวนารอน้ำมานาน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.แพร่ ในระยะนี้เริ่มมีน้ำสำหรับการเกษตร เนื่องจากมีฝนตกลงในพื้นที่และมีฝนตกที่ อ.ปง  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยม ทำให้แม่น้ำยม แม่น้ำสายหลักของ จ.แพร่ มีน้ำไหลมากขึ้น โดยวันนี้ (2 ส.ค. 62) ทางศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สถานีห้วยสัก อ.สอง ระดับ 5.45 เมตร อัตราการไหล 352 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่ฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน  ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม มีปริมาณน้ำไหลผ่านฝาย 294.172 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าฝายคอนกรีต 60 ซม.มีน้ำไหลเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย 23.040 ลบ.ม./วินาที (ระดับน้ำในคลอง 2 เมตร) และคลองฝั่งขวา 18.211 ลบ.ม./วินาที (ระดับน้ำในคลอง 2.80 เมตร) สำหรับสถานีน้ำโค้ง บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมืองระดับน้ำ 2.76 เมตร อัตราการไหล 220.90 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีที่แม่น้ำยมมีน้ำไหล และมีน้ำไหลเข้าคลองส่งน้ำทั้งสองฝั่ง ทำให้เกษตรกรตั้งแต่ อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ อ.เมือง อ.สูงเม่น และ อ.เด่นชัย จะมีน้ำทำการเกษตร เนื่องจากในหลายพื้นที่ของ จ.แพร่ ก่อนหน้านี้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง เพราะฝนทิ้งช่วง ฝนที่ตกลงในพื้นที่ในระยะนี้ จึงเป็นผลดีอย่างยิ่งกับการทำการเกษตร ส่งผลดีต่อการผลิตประปา รวมทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค

ร่วมแสดงความคิดเห็น