เข้าฤดูฝนทีไร ปัญหาเชื้อโรคต่างๆที่มากับฝน มักจะเกิดกับตัวเราเองและคนที่เรารัก

91
ช่วงนี้เป็นฤดูฝนหลายคนต้องมีเรื่องให้หนักใจกับสุขภาพร่างกาย ทั้งของตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง และช่วงนี้ฟ้าฝนตกผิดปกติเชื้อโรคร้ายต่างๆ จึงแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะไข้เลือดออกระบาดหนัก อยู่ในขณะนี้มีประชาชนคนไทยโชคร้ายตายไปแล้ว หลายรายเข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆก็มากมาย สถิติเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี และวันนี้จึงนำข้อมูลมาถ่ายทอด เพื่อเตือนประชาชนคนไทยให้ระมัดระวังและป้องกันโรคติดต่อ ที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวอันเป็นที่รักและตัวเราเอง ว่ามีโรคอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังและป้องกัน เช่นโรคติดต่อทางน้ำและอาหารได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรีย และหนอนพยาธิติดต่อได้ โดยการทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ส่วนโรคทางเดินหายใจได้แก่โรคหวัด เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีอยู่เกือบ 200 ชนิด
วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงเชื้อโรคได้คือ การหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยและควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ  สวนโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส influenza จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัด แต่จะเป็นรวดเร็วและมีความรุนแรงมากกว่ามักจะมีอาการภายใน 1 ถึง 4 วัน หลังจากการติดเชื้อมีไข้สูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด เพราะอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  ส่วนโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุทางผิวหนัง อาทิ เช่น โรคเลปโตไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู มักจะระบาดหน้าฝน และพบเชื้อโรคในปัสสาวะของหนู และสัตว์อื่นๆ เช่น สุกร โค กระบือ สุนัข อาการคือผู้ป่วยจะตาแดง มีน้ำตาไหล คอแดง มีจ้ำเลือดตาม ผิวหนังหรือไตวายได้ และโรคติดต่อที่เกิดจากยุงอาทิโรคไข้เลือดออก โรคนี้อันตรายมากปีนี้ค่าชีวิตคนไทยเราไปแล้วหลายราย และมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมามักเกิดจากไวรัสเดงกี่ โดยยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ส่วนอาการจะมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมีอาการเลือดออกที่พบบ่อยที่สุดคือที่ผิวหนัง ยังมีอีกหลายๆโรคที่มากับฤดูฝนเมื่อทราบเช่นนี้แล้ว จึงขอฝากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและระมัดระวังป้องกัน อย่าได้เจอเชื้อโรคร้าย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่ระบาดหนักในช่วงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น