ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่ ชนะเลิศโต้วาทีภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานสมาชิกวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระดับกลุ่มภาคเหนือ รอบชิงชนะเลิศ
ในญัตติ นักการเมืองในฝันของเด็กไทย ควรเป็นคนดีหรือคนเก่ง โดยฝ่ายเสนอ คือ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ ฝ่ายค้าน คือ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ ผลการโต้วาทีปรากฏว่า โรงเรียนนารีรัตน์ ได้รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น