อ.แม่สรวย เปิดตัวน้ำพุร้อนสามสี ดันเป็นสปาโคลนแห่งแรกของเชียงราย

20115
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2562 นายภาษเดช หงลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดป้าย
บ่อน้ำพุร้อนสามสี ณ บ้านเหล่าพัฒนา ม. 22 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย ประกอบพิธีเจิมและเจริญชัยมงคลคาถา โดย พระรัตนมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระครูกันตธรรมนุวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ธรรมยุต พระมหาสุบรรณ มหาคมภีโร จ้าคณะอำเภอแม่สรวย พระครูสิริจิรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์ กำนันตำบลป่าแดด หัวหน้าส่วนราชการ อปท. ผญบ. ผช.ผญบ. กลุ่มแม่บ้าน ร่วมพิธี
สำหรับน้ำพุร้อนสามสี แต่เดิมเป็นแค่ดินโป่งน้ำร้อนของชุมชนบ้านโป่ง ต.ป่าแดด ต่อมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้นำไปพิสูจน์คุณสมบัติน้ำแร่ พบว่าเป็นแร่และโคลนที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายและสุขภาพ ชุมชนบ้านโป่งจึงได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดให้มีอาบน้ำแร่ แช่สปาโคลน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย และโครงการบางจากปันน้ำใจ สร้างอาคารสปาขึ้นมาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับน้ำแร่และสปาโคลนแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย
ด้าน นางจันทร์เพ็ญ ไฝเครือ หนึ่งในกลุ่มแม่บ้าน เผยว่า ได้ให้ชุมชนทำไข่เค็มหมักโคลนน้ำแร่แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีรสชาติหอมอร่อยไม่เค็มจนเกินไป เป็นสินค้าตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีร้านอาหารและนักท่องเที่ยวมาสั่งซื้อประจำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น