มทบ.37 เปิดกิจกรรมนิทรรศการ “นศท.ศึกษาดูงานหน่วยทหาร”

102
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2562 พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ เสธ.มทบ.37 เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการ “นักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาดูงานหน่วยทหาร” มี นศท.นฝ.นศท.มทบ.37 ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 เข้าให้การเยี่ยมชม โดยหน่วยได้จัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร เช่น
นิทรรศการการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน การปฏิบัติงานด้านยุทธการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เชียงราย การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การให้ความรู้ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เเละศาลารอยพระบาท จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ การให้ความรู้ทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลจาก รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช และนิทรรศการจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง

พร้อมกันนี้ มทบ.37 ได้จัด ชป.กร. ชุดขุนภักดี เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ณ บริเวณสนาม ร้อย.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช มี นศท.ประจำศูนย์ฝึกวันอังคาร เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 535 นาย ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าว ดำเนินการตั้งเเต่ 5-7 ส.ค. 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น