เพิ่มสีเขียวให้เมืองปาย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชุมชน (ปลูกต้นไม้) ณ บ่อขยะ ทต.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานราชการ ตำรวจ สภ.ภูธรปาย ทหารค่าย ร.7 พัน 5 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 อ.ปาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ทต.ปาย สมาชิก อส.รด.อ.ปาย ที่ 4 นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนปายวิทยาคาร รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชุมชน (ปลูกต้นไม้) จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ ดังนี้ ต้นประดู่ จำนวน 100 ต้น ต้นสัก จำนวน 100 ต้น ต้นขนุน จำนวน 100 ต้น และต้นพยุง จำนวน 100 ต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น