สภ.ร้องกวาง!เดินเครื่องโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน แก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผกก.สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ร่วมกับนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ครู 3 ฝ่าย และตัวแทนนักเรียนจำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ตามกรอบแนวทางการประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. การเพิ่มมาตรการเพื่อลดจำนวนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาท ปัญหาชู้สาว และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทางโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขต่อไป
4. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% และมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!