ปภ.ฝึกหนัก ชาวบ้านหลายท้องที่เตรียมพร้อมเป็น อปพร.เต็มตัว ก่อนจะออกปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตนเอง

ช่วงวันที่ 5–9 สิงหาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดฝึกอบรมชาวบ้านจิตอาสา หลักสูตร อปพร.จัดตั้ง รุ่นที่ 1/62 จำนวน 111 คน จากเทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อ.เสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม เทศบาลตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อ.แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อ.แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อ.แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อ.ห้างฉัตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ช่วงการฝึกอบรม 4 คืน 5 วัน มีการเรียนรู้ทั้งภาคปฎิบัติและภาคทฤษฎี โดยเฉพาะภาคทฤษฎีจะฝึกเข้มเป็นพิเศษ เป็นการเรียนและรู้จักใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ภัย การใช้เรือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดเป็นสมาชิก อปพร.ที่เข้มแข็ง สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการสู้ภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น