รพ.สวนปรุง มอบความรู้สุขภาพจิต”โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท การดื่มสุรา” ในงานผู้ว่าฯ พบปะประชาชน

28
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2562 โรงพยาบาลสวนปรุง จัดทีมสหวิชาชีพ ออกหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น ปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา พร้อมกันนี้ได้มอบชุดความรู้ “วิดีทัศน์และเสียงความรู้ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท และความรู้สุขภาพจิตจากการดื่มสุรา” แก่ผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมงาน โครงการผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท.พบปะประชาชน ณ บริเวณวัดกาดฮาว หมู่ 4 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้หน่วยงานใด สนใจชุดความรู้วิดีทัศน์ฯ ดังกล่าว โทรศัพท์แจ้งได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 0 5390 8500 ต่อ 60123 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น