ห้วยตึงเฒ่าทำเก๋ ร่วมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดยี่เป็งส่งเสริมการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่อลังการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ส.ค. 62 นายนภดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ น.ส.เถิง เถิง ผู้จัดการบริษัทนำเที่ยว แล พ.อ. สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลยี่เป็ง โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมทำข่าวดังกล่าวนายนภดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในนามของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดงานเทศกาลลอยกระทงนานาชาติแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2562 ณ สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการจัดกิจกรรมลอยกระทงปล่อยโคมไฟ ตรงกับวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสัญลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าเนื่องจากพระราชดำริ การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีลอย-กระทงที่มีการลอยกระทง ปล่อยโคมไฟ การทำบุญ การแสดงการฟ้อนรำทางภาคเหนือ อาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ และหัตถกรรมงานฝีมือต่างๆ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการจัดเทศกาลยี่เป็งครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถสร้างชื่อเสียงและรักษาประเพณีอันดีงามนี้สืบไปได้อีกนานเท่านาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!