อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาสืบสานประเพณีดำนา ปลูกข้าว ตามนโยบายกองทัพบก

81
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บริเวณรอบที่ตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการสืบสานประเพณีดำนาปลูกข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบกและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบที่ตั้งหน่วย ณ โรงเรียนชาวนา บ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น