วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. งานแถลงข่าวและเปิดงานเทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่บ้านเขาโล้น ประจำปี 2562 อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์
ป่าชุมชนบ้านเขา มีเนื้อที่ขนาด 987 ไร่ ตั้งอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม มี “ดอกกระเจียว” เป็นพรรณพืชที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ชาวบ้านเรียกกันว่าดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดง หรือดอกอีเจียว โดยลำตันของดอกกระเจียวจะอยู่ใต้ดิน ที่เรียกว่าเหง้า หรือหัว เอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ดอกกระเจียวมีขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม โดยพบดอกกระเจียวยักษ์บริเวณพื้นที่เขาชะอมและเขาตะพานนาก กลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร มีสีชมพูสลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียวกระจายปกคลุมพื้นที่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น ซึ่งดอกกระเจียวจะออกดอกตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยทำให้ดอกกระเจียวออกน้อย
และมีการมอบใบประกาศให้กับอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว กระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เดินชมดอกกระเจียวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนให้สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในงานมีการปั่นจักรยาน ระยะทาง 40 กิโลเมตร การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานอีกด้วย และการยิงหนังสติ๊กยักษ์ ยิงลูกพันธุ์ไม้ร่วมปลูกป่ากันอีกด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น