วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอำเภอสารภี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่


 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น