ชุมชนคนลีซู อ.ปาย จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด และเริ่มนโยบายงานบุญ งานศพ ปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประกาศธรรมนูญชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตซอลบ้านใหม่สหสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ว่าด้วย งานบุญ งานศพ ปลอดเหล้า และว่าด้วยการจัดการไข้เลือดออกในชุมชน
รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ – พิธีประกาศและร่วมลงนามในธรรมนูญชุมชนฯ -มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน โดยองค์กรงดเหล้า -การแสดงเต้นแอโรบิคลีซู จากกลุ่มแม่บ้าน –การแสดงเต้นจะคึลีซู –การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรฯ –การแข่งขันสะบ้า และการแข่งขันฟุตซอลประชาชนทั่วไป
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายสุขภาพ อ.ปาย องค์กรงดเหล้า สสส. และเครือข่ายพี่น้องลีซู ปาย-ปางมะผ้า เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!