เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2562ที่ ศาลาประชาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 3,000 บาท
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มีบทบาทหน้าที่ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเหล่ากาชาดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศไทยในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทำให้เด็กและเยาวชนขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!