สพป.แพร่ เขต 2! จับครูวิชาการมาอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) อ.ลอง จ.แพร่ ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อน ห้องเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 105 คน เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนา
ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 : การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.แพร่ เขต 2 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูวิชาการโรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปแนะแนว แนะนำ การจัดกิจกรรมการการเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ รวมถึงการนำความรู้ขยายผลสู่เพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นรูปธรรม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!