สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขอเชิญผู้นิยมและรักการถ่ายภาพ ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพโบราณสถานวัดอีก้างและวัดปู่เปี้ย ภายในพื้นที่โบราณสถานเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30น. โดยวันเวลาดังกล่าวทางสำนักฯ จะเปิดไฟส่องสว่างโบราณสถานทั้งสองแห่ง ท่านใดสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้างานได้เลย
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น