รพ.ลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด NCPR

นายแพทย์กรินทร์ ภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด NCPR เครือข่ายจังหวัดลำพูน สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำพูน เพื่อให้ทีมรักษาพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น