โรงพยาบาลลำพูนอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด NCPR

11

นายแพทย์กรินทร์ ภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด NCPR เครือข่ายจังหวัดลำพูน สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำพูน เพื่อให้ทีมรักษาพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน


ร่วมแสดงความคิดเห็น