ชาวบ้านเหมืองง่า จ.ลำพูน อบรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

เมื่อวันนี้ 14 ส.ค. 2562 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน และเฝ้าระวังการใช้เกลือไอโอดีนที่ได้มาตรฐานทุกครัวเรือน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้ง 10 หมู่บ้านในต.เหมืองง่า จำนวน 100 คน และมีนางสาวจินตนา ปินตาศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เหมืองง่า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!