มณฑลทหารบกที่ 38 จัดงานวันสถาปนาหน่วยครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 318 ทุน และเปิดห้องตัดผม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าสุริยพงษ์ และทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบ 29 ปี โดยมี พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีทางศาสนา ทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในการปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาอธิปไตยของชาติและเสียชีวิต จากการปะทะขบวนการผู้ก่อการร้ายและขบวนการค้าขายยาเสพติดตามรอยต่อตามแนวชายแดน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาหลายท่านได้ให้เกียรติ มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

ในการนี้ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของกำลังพลของหน่วย โดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ชั้น อนุบาล จนถึงปริญญาตรี รวมทั้งหมด จำนวน 318 ทุน เป็นจำนวน 526,000 บาท
พร้อมกันนี้ยังได้ทำพิธีเปิดห้องตัดผม MC 38 บาร์เบอร์ เพื่อใช้บริการกับ กำลังพล และครอบครัวภายในค่ายสุริยะพงษ์ ในราคาย่อมเยาว์ โดยผู้ใหญ่หัวละ 40 บาทเด็ก โต 30 บาทเด็กเล็ก 20 บาท และโกนหนวด 20 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ใจแก่กำลังพลชั้นผู้น้อยในการช่วยเหลือด้านครอบครัวของกำลังพลด้านค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของกำลังพลชั้นผู้น้อยอีกด้วย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบนโยบายให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือผู้อื่นและมีความมุมานะในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อจนเกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย มีความมุมานะในการทำงานเข้าร่วมปฏิบัติและได้ผลสมความมุ่งหมายของทางกองทัพบกเสมอมา และส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ หลายๆโครงการอย่างเห็นผลได้ชัดเจนได้แก่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน และโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการทหารพันธ์ดี โครงการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการออกให้ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ อาทิภัยแล้ง อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และวาตภัย เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!