จ.ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในสถานศึกษา พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าโรงเรียนดังกล่าว มีการดำเนินงานตามขั้นตอน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตตามวัย
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านป่าป๋วย ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 11 ห้องเรียน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 215 คน มีนายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป๋วย
โอกาสนี้นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา มีนายสุเมธ พรหมขาว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่าป๋วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลการจัดโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าป๋วย มีการจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน ถูกหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และถูกหลักโภชนาการ
สำหรับรายการอาหารวันนี้ มีการจัดทำเมนูอาหาร ประกอบด้วย ข้าวสวย,ต้มจืด ,ต้มพะโล้ไข่, ผัดกะหล่ำปลีหมูสับ และแตงโมโดย มีแม่ครัวจะเป็นผู้ตักอาหารใส่ภาชนะจานหลุมของนักเรียน รับประทานในโรงอาหาร หากนักเรียนคนใดรับประทานไม่อิ่มสามารถขอเติมได้สำหรับการตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาของจังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตตามวัย ซึ่งจังหวัดลำพูน จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาภายในเดือนสิงหาคม นี้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!