ชาวเขาเผ่าเมี่ยน บ้านน้ำงาว จ.น่าน รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

นางหมวง จุฑาธิปพงศ์ รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จ.น่าน ด้านแม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร มีลูก 5 คน เป็นปลัดอำเภอ 3 คน (ชาย 2 คน และหญิง 1 คน) รอบรรจุปลัดอำเภอ 1 คน และทำงานเอกชน 1 คน
ลูกทั้ง 5 คน ประกอบด้วย
1. นายสุนทร จุฑาธิปพงศ์ ปลัดอำเภอ ปัจจุบัน เป็นเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายชานันท์ จุฑาธิปพงศ์ ค้าขาย (รอบรรจุเป็นปลัดอำเภอ)
3. นายวุฒิชัย จุฑาธิปพงศ์ ปลัดอำเภอ ปัจจุบัน เป็นเลขานุการปลัดจังหวัดขอนแก่น
4. น.ส.สุวิสา จุฑาธิปพงศ์ ทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวิภาราม กทม.
5. น.ส.เนตรนภา จุฑาธิปพงศ์ ปลัดอำเภอ ปัจจุบัน ทำงานอยู่ที่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
สำหรับ นางหมวง จุฑาธิปพงศ์ ชาวเขาเผ่าเมี่ยน ซึ่งเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้านแม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ กับการพัฒนาชาวเขาของจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!