เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านปางสา หมู่ 7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ต.ศิรีชัชเขต ครูวัฒนาเศรษฐี ผู้บังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พล.ต.ต. นพ.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ สบ.6 โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.ชัช สุขแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พล.ต.ต.สันต์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี บมจ.แพร่ธำรงวิทย์ พร้อมคณะได้นำชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ขนม ชุดเครื่องนอน สำหรับเด็กปฐมวัย อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้าน และทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสา


โดยโรงเรียนบ้านปางสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในเขตพื้นที่ชนบท เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปางสา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ชาย 24 คน หญิง 10 คน มีข้าราชครู 2 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน ด้วยข้อกำหนดของ สพฐ. ที่ว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน จะไม่ได้ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนบ้านปางสา ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในตอนนี้ นางลำดวน กอบกอง ตำแหน่งครู รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนประสบกับสภาพปัญหา งบประมาณและบุคลลากรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้นเรียน ต้องเรียนแบบบูรณาการ โดยระดับชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ประถมศึกษาปีที่ 3-4 และประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้เรียนในห้องเรียนเดียวกัน

ทางโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชาวบ้าน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดทำผ้าป่าในทุกๆ ปี เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการจ้างครู โดยนายดามพ์ กันแก้ว ผอ.โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ช่วยดูแลในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง และคณะ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้นำอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษา มามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสา เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทางด้านการศึกษา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น