ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านปางสา หมู่ 7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ต.ศิรีชัชเขต ครูวัฒนาเศรษฐี ผู้บังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พล.ต.ต. นพ.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ สบ.6 โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.ชัช สุขแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พล.ต.ต.สันต์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี บมจ.แพร่ธำรงวิทย์ พร้อมคณะได้นำชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ขนม ชุดเครื่องนอน สำหรับเด็กปฐมวัย อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้าน และทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสา

โดยโรงเรียนบ้านปางสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในเขตพื้นที่ชนบท เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปางสา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ชาย 24 คน หญิง 10 คน มีข้าราชครู 2 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน ด้วยข้อกำหนดของ สพฐ. ที่ว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน จะไม่ได้ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนบ้านปางสา ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในตอนนี้ นางลำดวน กอบกอง ตำแหน่งครู รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนประสบกับสภาพปัญหา งบประมาณและบุคลลากรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบชั้นเรียน ต้องเรียนแบบบูรณาการ โดยระดับชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ประถมศึกษาปีที่ 3-4 และประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้เรียนในห้องเรียนเดียวกัน

ทางโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชาวบ้าน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดทำผ้าป่าในทุกๆ ปี เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการจ้างครู โดยนายดามพ์ กันแก้ว ผอ.โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ช่วยดูแลในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง และคณะ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้นำอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษา มามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสา เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทางด้านการศึกษา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!