กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่แปลงปลูกป่าขนาด 1 ไร่ บ้านปางสา หมู่ 7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 87 พรรษา พร้อมคณะ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พล.ต.ต.ศิรีชัชเขต ครูวัฒนาเศรษฐี ผู้บังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค, พล.ต.ต. นพ.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ สบ.6 โรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.ชัช สุขแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง, พล.ต.ต.สันต์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, พล.ต.ดุษิต
ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38, พ.ต.ต.ชวลิต คำตื้อ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแตนที่ 324 บ้านผาสิงห์, นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้, นายสกล กาญจนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1, นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี บมจ.แพร่ธำรงวิทย์, นายธนเสฏฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน จิตอาสา และนักเรียน รวม 500 คน

ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการร่วมการทำดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดน่าน อย่างยั่งยืนโดยมีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นสัก ต้นประดู่และต้นมะค่า รวมจำนวน 500 ต้น รวมทั้งสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าไม้ ในประเทศไทยโดยให้ทุกฝ่ายช่วยกันปกป้องรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารรวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ลดภาวะวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!