ลำพูน เตรียมจัดงาน “ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 10 – 13 กันยายนนี้

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เปิดเผยว่า อบจ.ลำพูน ร่วมกับ จ.ลำพูน สภาวัฒนธรรม จ.ลำพูน ททท. ทม.ลำพูน กำหนดจัดงาน “ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่มีคุณค่า โดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน วิถีชีวิตการดำรงชีวิต สร้างให้ชุมชนได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง สามารถนำมาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้ การสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เมืองลำพูนเกิดความ “รุ่งเรือง และร่มเย็น” ด้วย “วิถีครูบางานหน้าหมู่” เน้นการมีส่วนร่วมและเสียสละจากทุกภาคส่วน
นายนิรันดร์ กล่าวว่า สลากย้อมเป็นหนึ่งในสลากภัตที่มีอยู่แห่งเดียวใน จ.ลำพูน เริ่มเดิมทีเป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่พึงจะกระทำ เพราะการถวายทานสลากย้อม คือการเสริมทานบารมีแก่ตนเองและถวายทานล่วงหน้าแก่ตนเอง ไปใช้ในภายภาคหน้า ภพหน้า กิจกรรมสลากย้อมเป็นกิจกรรมที่มีกุสโลบายที่สำคัญ คือ นับเป็นการถวายทานที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเท่ากับกิจกรรมการบวชของผู้ชาย เสริมบารมีให้แก่ผู้ที่ถวายทานว่าทรงคุณค่า เพราะต้องใช้ความอดทนอย่างมาก จึงจะสามารถถวายทานสลากย้อมได้ ต้องใช้เงินทองเป็นค่าใช้จ่ายมากมาย ใช้เวลาเตรียมตัวกันนานนับปี ถึงจะกระทำกิจกรรมนี้ได้
หลังปี 2510 กิจกรรมนี้ได้หายไป เพราะทุกคนมีโอกาสได้เรียนหนังสือ เด็กสาวในวัยถวายทานเข้าสู่โรงเรียน โอกาสที่จะหาเงินเพื่อมาทำบุญถวายทานสลากย้อมจึงลดน้อยลง เนื่องจากต้องเรียนหนังสือด้วย สลากย้อมจึงหายไปจากเมืองลำพูนชั่วขณะหนึ่ง แต่ก็ยังอยู่ในใจคนในแถบนี้อยู่เสมอมา กระทั้งเมื่อปี 2547 อบจ.ลำพูน ได้มองเห็นความสำคัญในกิจกรรมนี้ จึงสนับสนุนฟื้นกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.ลำพูน โทรศัพท์ 0-5359-7260
ที่มา :สวท.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!