เปิดงานประกวด “ลำไยสวย ที่แม่สรวย” โชว์ลำไยคุณภาพเกรด A สู่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดงานวันประกวด “ลำไยสวยที่แม่สรวย” ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่สรวย จำกัด จ.เชียงราย โดยมี นายทวี พิมสาร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด กล่าวรายงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน อ.แม่สรวย เห็นความสำคัญในการผลิตลำไยคุณภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักในคุณภาพของลำไย อ.แม่สรวย โดยการจัดงานดังกล่าว นอกจากจะมีการประกวดลำไยคุณภาพแล้ว ยังมีการแข่งขันการทำปุ๊กลำไย และการแข่งขันการกินลำไยอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!