สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ลำพูน

40
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.ลำพูน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านป่าเลา ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ
สำหรับ 11 โรงเรียน ที่ขาดแคลนในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน , โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ,โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง,โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ.โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านขุนก๋อง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม ,โรงเรียนบ้านหนองหลัก,โรงเรียนบ้านไม้สลี,โรงเรียนบ้านหัวยงูสิงห์ และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
โรงเรียนบ้านป่าเลา เป็นสถานศึกษาสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ( กะเหรี่ยง ) มีโรงเรียนสาขา 3 สาขา มีนักเรียนจำนวน 202 คน จากนั้นได้ทอดพระเนตร โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาผ้าทอมือปกาเกอะญอ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมทอผ้าด้วยกี่ผูกเอว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ในหมู่เยาวชนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพแก่นักเรียน สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น