ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ด้วยเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2562 กองกำลังจาก Northern Alliance ซึ่งเป็นกองกำลังชนกลุ่มน้อย ที่ยังสู้กับกองทัพเมียนมาเป็นระยะ ได้โจมตีวิทยาลัยกองทัพเมียนมา ที่เมือง Pyin Oo Lwin ภาคมัณฑะเลย์ และฐานทหาร และจุดตรวจของตำรวจเมียนมา ที่เมือง Nawngcho รัฐฉาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 14 รายอย่างไรก็ดี ยังไม่ปรากฏรายงานว่า มีคนต่างชาติได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ได้รับคำแนะนำให้ยกเลิกการพานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ เมือง Pyin Oo Lwin เมือง Nawngcho และเมือง Thidaw แล้ว
สถานเอกอัครราชทูต ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว และสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว หรือพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ติดตามข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
หากต้องการความช่วยเหลือ จากกระทรวงการต่างประเทศ
1.Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง Tel: +95 9 797 002801
2. Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง: Royal Thai Embassy, Yangon
3.Call Center กรมการกงสุล Tel: +66 2 572 8442

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!