หนุ่มชาวกะเหรี่ยงอ.ขุนยวม สำนึกรักบ้านเกิด นำต้นไม้คืนสู่ป่าต้นน้ำ หวังฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

85
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายพีระพล หวังก่อนใคร หนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน อายุ 34 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีการตลาดจากมหาวิทยาลัยคุรุแมะ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันนายพีระพล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวี อีโค จำกัด
โดยบ้านเกิดของนายพีระพล คือชุมชนกะเหรี่ยงบ้านแม่ซอ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเคยประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน นั่นเป็นเพราะป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านแม่ซอ ถูกตัดทำลายบุกรุกแผ้วถาง จากพื้นที่ป่ากลายเป็นที่ดินทำกิน จำนวนต้นไม้ก็ลดลง
โครงการ “ปลูกป่าให้ลูกหลาน” จึงเกิดขึ้น โดยความร่วมมือของบริษัทวี อีโค จำกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านแม่ซอ

ได้นำกล้าไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก ต้นไผ่ และไม้ผล เช่น ขนุน อะโวคาโด ลูกเนียง มะแขว่น กล้วยน้ำว้า ต้นหวายป่า และผักเสี้ยวป่า จำนวนกว่า 1,500 ต้น นำปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จำนวน 30 ไร่ จากพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งหมด จำนวน 98 ไร่ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะกันป่าบริเวณนี้ไว้ เพื่อดำเนินการปลูกป่าทดแทนให้เต็มพื้นที่ ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มเติม และฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าว ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
ด้านนายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า โครงการ “ปลูกป่าให้ลูกหลาน” เป็นโครงการที่ดี ในการนำต้นไม้คืนสู่ป่าต้นน้ำ เพื่อปลูกทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายไป โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มีความยินดีที่จะสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้อย่างเต็มที่
ด้านนายศักดิ์ชัย กองกาญจนานันท์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ซอ ได้กล่าวว่า ดีใจที่เห็นลูกหลานของคนบ้านแม่ซอ กลับมาพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำให้กับชุมชน หวังว่าในอนาคต ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์จะกลับมาอยู่คู่กับชุมชนบ้านแม่ซออีกครั้งหนึ่ง

จากเด็กดอยที่ด้อยโอกาส พลิกชีวิตกลับมาเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่น และมีความภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน ทำให้พีระพล ไม่เคยลืมรากเหง้า คิดอยู่เสมอว่า คนเราหากเติบโตแล้ว ไม่ว่าชีวิตจะไปได้ไกลสักแค่ไหน ต้องกลับมาสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชน ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด และปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ เอาไว้ให้ลูกหลานได้กินได้ใช้ ในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น