ทหารพรานเร่งฟื้นฟู ทำความสะอาด หมู่บ้านในอำเภอปาย ภายหลังระดับน้ำที่ท่วมขังลดระดับลง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 เข้าดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน และสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากภายในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ ประสบภัย จำนวน 5 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางหน่วยงานได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนและสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น