ลำไยลำพูนท้ายฤดูเก็บเกี่ยวแล้วกว่า 90% ราคาปรับขึ้นอีก 1-2 บาท ลำไยสดช่อตะกร้าขาว AA 37-39 บาท

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รายงานสถานการณ์ลำไย ช่วงท้ายฤดูเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 87.47 หรือปริมาณ 92,073 ตัน และยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกร้อยละ 12.53 หรือ ปริมาณ 13,184 ตัน

ราคารับซื้อลำไยสดรูดร่วงในพื้นที่โดยทั่วไปเกรด AA ปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อนประมาณ 1-2 บาท/กก. เกรด A และ B ราคาปรับขึ้น 1 บาท โดยมีราคา ดังนี้ เกรด AA 28-30 บาท เกรด A 18-19 บาท เกรด B 8-9 บาท และเกรด C 1-2 บาท โดยราคาที่ปรับขึ้นสูงสุด 30 บาทนั้น เป็นราคารับซื้อจากพื้นที่อำเภอลี้  ราคาตลาดลำไยสดช่อตะกร้าขาว ราคาทรงตัวต่อเนื่อง โดยเกรด AA 37-39 บาท เกรด A 32-35 บาท เกรด B 25-27 บาท และเกรด C 15-16 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้า

ด้านปริมาณผลผลิตในพื้นที่คงเหลือปริมาณน้อย จุดร่อนค่อนข้างซบเซา เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว เกินกว่าร้อยละ 90 เหลือเพียงอำเภอแม่ทาและอำเภอลี้เท่านั้น ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณร้อยละ 70
ที่มา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!