อำเภอปายบูรณาการกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ เปิดเส้นทางไปบ้านหัวแม่เมือง หลังฝนตกหนักและเกิดดินสไลด์ลงปิดทับเส้นทาง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณพื้นที่บ้านเมืองน้อยและอีกหลายหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำแม่น้ำปาย ส่งผลให้เกิดน้ำปายไหลท่วมบ้านเรือน รีสอร์ท เกสเฮ้าท์ และพื้นที่นาการเกษตรของราษฎร ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปายได้ลดระดับลง ไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎรอีกแล้ว แต่ก็ยังคงสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุอุทกภัย เนื่องจากยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับความเสียหายขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของบุคคลสูญหาย กรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิตและถูกน้ำปายพัดหายไปขณะที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บศพ ยังคงค้นหาไม่พบ เนื่องจากกระแสน้ำที่รุนแรงและเชี่ยวกราก แต่ทางอำเภอปายได้ประสานไปยังอำเภอปายมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ตรวจสอบบริเวณแม่น้ำปายที่ไหลผ่านแต่ละอำเภอ หากพบศพ ให้แจ้งแก่ทางอำเภอปาย เพื่อที่จะได้นำกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

ในส่วนของดินภูเขาที่สไลด์ลงปิดทับเส้นทาง ระหว่างบ้านหัวแม่เมือง หมู่ 7 ต.เวียงเหนือ–บ้านดอยช้าง ต.แม่ฮี้–อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ซึ่งพบว่ามีดินสไลด์ลงปิดทับเส้นทาง ซึ่งเป็นดินลูกรัง จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปาย อบต.เวียงหนือ อบต.แม่ฮี้, ร้อยตรีเอียง กันทาน้อย กำนันตำบลแม่ฮี้, นางสาวจุไรรัตน์ กันทาสุข ผญบ.บ้านแม่เย็น หมู่ 1 ต.แม่ฮี้, นายสุวิน เปียผะ ผญบ.หมู่ 7 บ้านหัวแม่เมือง ต.แม่ฮี้, เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.1722 ประจำด่านแม่ยะ, ครู ศศช. บ้านหัวแม่เมืองและบ้านดอยช้าง, ชาวบ้านหัวแม่เมือง, ชาวบ้านดอยช้าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จาก อบต.เวียงเหนือ นำรถไถไปช่วยกันเปิดเส้นทาง และสามารถเปิดให้สัญจรไปมาได้เป็นปกติแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น