นอภ.แม่สะเรียง สั่งเข้มเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการไปยัง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และต้นไม้หักโค่นลงปิดทับเส้นทางการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ หากเกิดสถานการณ์เหตุอุทกภัยให้รีบรายงาน และเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยด่วน ทั้งนี้ จากพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปอีก

จากการรายงานพบพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่สะเรียงและแม่น้ำยวม พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มได้รับความเสียหายหลายจุด ดินโคลนที่ถูกน้ำป่าไหลหลากพามา ได้ทับถมพืชเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย เช่น ข้าว ข้าวโพด ส่วนในพื้นที่สูง ที่ตำบลป่าแป๋ น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดดินสไลด์ลงมาจากภูเขาสูงชันปิดเส้นทางการคมนาคม ถนนเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จำนวนประมาณ 3-5 จุด ซึ่งนายวรกฤต กิจฟูทรัพย์ กำนันตำบลป่าแป๋ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลป่าแป๋ ร่วมกับนายทวีวัฒน์ วิสิฎศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำรถแทรกเตอร์เปิดเส้นทางคมนาคมที่เกิดดินสไลด์และสามารถเปิดเส้นทางได้แล้ว

สำหรับอำเภอแม่สะเรียงได้เกิดฝนตกหนัก ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งอำเภอ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า และอำเภอแม่สะเรียงมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นป่าต้นน้ำของประเทศไทย ประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันและสลับซับซ้อน เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรังตามไหล่เขา เมื่อเกิดเหตุฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มทับเส้นทางคมนาคม ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก จากการตรวจสอบยังคงมีเมฆฝนปกคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง และฝนยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณป่าไม้ในหุบเขา ฝนได้ตกหนักอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการสะสมของมวลน้ำ ในหุบเขารวมกันอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ อำเภอแม่สะเรียงจึงจัดได้ตั้งวอร์รูม เพื่อวางแผน สั่งการ และติดตามแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น