ทหารปาย จับมือทุกภาคส่วน ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย

เมื่อ 19 ส.ค. 62 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพัน ร.7 พัน 5 ค่ายโสภณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ ร.อ.อมฤติ สิทธิปิยะสกุล ฝอ.3 ร.7พัน.5 จัดกำลัง ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ข้ามลำน้ำ) จำนวน 50 นาย เพื่อไปร่วมกับส่วนราชการหน่วยต่าง ๆ พื้นอำเภอปาย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลปาย ตลอดจนกน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562
โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดพิธี วัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ ในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าที่ผู้รับการฝึกอบรม จะมีความรู้ทักษะประสบการณ์ในการช่วยประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และปฏิบัติหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เเละไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือทรัพย์สินของราษฎรเสียหายอย่างที่ผ่านมา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น