อ.แม่สรวย จัดอบรม ชรบ.รุ่น 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน พร้อมกิจกรรมการฝึกจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 จำนวน 350 คน ณ หอประชุมศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!