เตือน ! นิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ทำลายสมอง ก่อมะเร็ง ติดบุหรี่มากขึ้น

107

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ประกาศชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย ห้ามนำเข้า 100% พร้อมมอบหมายให้กรมควบคุมโรค รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สื่อสารทำความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ประชาชนทราบ
ทางการแพทย์มีข้อมูลชี้ชัดว่า สารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีปริมาณสูงไม่ต่างจากบุหรี่มวนทั่วไป ส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและระบบประสาท และเสพติดสารนิโคตินแล้ว ร่างกายจะต้องการสารนิโคติเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้น เกิดผลเสียต่อระบบอวัยวะภายใน เช่น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น หายใจถี่ขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงเจ็บป่วยง่ายขึ้น ทำให้เซลล์เจริญผิดปกติ จนกลายเป็นโรคมะเร็งในที่สุด
ไอละอองสีขาวของนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ แม้มีกลิ่นหอม แต่นั่นคือบุหรี่มือสอง และมือสามที่ทำลายสุขภาพผู้ไม่สูบที่อยู่รอบข้างด้วย ประชาชนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ที่สายด่วน 1600

ร่วมแสดงความคิดเห็น