ชมรมเทเบิลเทนนิส ส.กีฬา ชม. เปิดคัดตัวเยาวชน คัดภาค5 เปิดรับถึง 23 ส.ค. คัด 24 ส.ค.

180
ฝ่ายเทเบิลเทนนิสจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการคัดตัวนักกีฬาในรุ่นยุวชนและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาค 5 ณ จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ชมรมเทเบิลเทนนิสนครเชียงใหม่ โดยนักกีฬาสังกัดใด สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดที่ ครูโอ นายปรัชญา เกิดสุข โทร 091-880-8024
สำหรับ.คุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันคัดตัว รุ่นยุวชน ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2549
รุ่นเยาวชน ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2545 ต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส ก่อนหรือภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
การสมัครเข้าแข่งขัน นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีม สามารถแจ้งชื่อนักกีฬา และประเภทการแข่งขันได้ที่ นายปรัชญา เกิดสุข ผ่านไลน์ (ไอดีไลน์ = owen_coin) หรือส่งรายชื่อได้ด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ส่งวันประชุมทีมได้) โดยนักกีฬาทุกคน ต้องแจ้งสังกัดของตนเองด้วย โดยสามารถเช็คชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในวันประชุม
กำหนดวันประชุมการแข่งขันและจับสลาก วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เลขที่ 99 ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.การแข่งขัน ใช้กติกาของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
5.ผู้ชี้ขาด นายปรัชญา เกิดสุข ผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิส สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
6.ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด นายขุนศึก ทัดละมัย ผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิส สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ส่วนลูกการแข่งขัน ใช้ลูกพลาสติก 40+ 3 ดาว ยี่ห้อ yinhe รายงานตัว ณ สนามแข่งขันทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.45 น. ณ สนามแข่งขัน.นักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวตามโควต้า จะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน หลังจากแข่งขันเสร็จแล้ว ในวันแข่งขัน
โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 5 ใบ การจัดการแข่งขัน จะแข่งขันแบบแบ่งสาย พบกันหมดในสาย ซึ่งจะดูจำนวนนักกีฬาก่อน จึงจะแบ่งสายตามความเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกและรอบ 2 นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ปีล่าสุด จะได้เข้าแข่งขันในรอบ 2 ทันที กรณีที่ประเภทใดมีนักกีฬาไม่เกิน 8 คน จะมีการแข่งขันเพียงรอบเดียว ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมดเช่นเดิม นักกีฬา 1 คน ลงได้ 1 ประเภท ภายใต้สังกัดเดียวเท่านั้น .ไม่มีการเก็บค่าสมัครแข่งขัน สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายเทเบิลเทนนิสสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น